Rondzenddienst

Rondzenddienst Postzegelvereniging De Achterhoek


De rondzenddienst is een belangrijke service die u geboden wordt door de vereniging. Het principe is eenvoudig: Globe leden bieden hun overtollige postzegels te koop aan en anderen kopen ze. Zodra een lid van De Globe te kennen geeft dat hij/zij wel postzegels wil verkopen via de rondzenddienst zal hij/zij eerst rondzendboekjes dienen te kopen. Deze boekjes kunnen bij de vereniging gekocht worden. U plakt er uw gebruikte zegels in met speciale plakkers. Uw ongestempelde en postfrisse zegels kunt u in zakjes of met klemstroken doen.


Boven de zegels schrijft u het catalogusnummer en er onder de prijs.

Meestal 25-35% van de cataloguswaarde. Achterin het boekje vult u de controle bladzijde in en voorop schrijft u uw naam en lidnummer, de onderwerpen en de totaalprijs van het boekje. Daarna kunt u ze inleveren bij de depothouder of het (sectie)hoofd “rondzending”.

 

De rondzending van de boekjes is in handen van sectiehoofden. Zij staan onder leiding van het hoofd “rondzending”. De aangeboden boekjes worden  in een speciale doos gestopt om beschadiging of verlies te voorkomen. Opeen lijst staan bovenaan de nummers van de boekjes en onder elkaar de namen van de mensen die deelnemen aan de rondzending.


De eerste deelnemer op de lijst krijgt een doosje met boekjes. Daar tekent hij/zij voor op een speciale aftekenlijst. Dit is belangrijk voor de verzekering van de boekjes.


U bekijkt de boekjes en haalt eruit wat u wilt. Op de lege plaats zet u een stempelafdruk met het stempel dat u van de vereniging heeft gekregen. Op de lijst moet u dan  het bedrag invullen van de zegels die u uit het boekje heeft gehaald. Zo doet u dit met alle  boekjes. Daarna schrijft u het totale bedrag van die zending achteraan op de lijst, zet een paraaf en stempelt met uw stempel


Vervolgens brengt u het doosje naar de persoon die onder uw naam staat en laat hem/haar tekenen voor ontvangst. Tenslotte betaalt u eenmaal per maand het bedrag dat u er aan waarde uit heeft gehaald onder vermelding van het zendingnummer dat rechts bovenaan de lijst staat.


De inzender ontvangt nadat zijn boekje(s) weer terug is het bedrag van de uitgenomen postzegels onder aftrek van provisie. Deze provisie is voor een deel voor de vereniging en een deel gaat naar het hoofdbestuur van De Globe.


Bij betaling van de postzegels graag zendingnummer met bedrag vermelden.


Riet van Zanten Hoofd

Rondzending